Tìm thấy nhiều hành tinh có khả năng tồn tại sự sống giống Trái Đất

Trái đất có thể không phải là hành tinh duy nhất tồn tại sự sống trong vũ trụ, theo nghiên cứu của nhà khoa học người Anh.

Các nhà khoa thuộc trường đại học Aberdeen (Anh) tin rằng họ có thể tìm thấy nhiều hành tinh có khả năng tồn tại sự sống giống Trái Đất.

Các nhà khoa thuộc trường đại học Aberdeen (Anh) đã thiết kế những mô hình mới để kiểm tra một hành tinh có đủ điều kiện để sự sống tồn tại hay không. Thay vì tìm kiếm nước trên bề mặt, nhóm nghiên cứu sử dụng công cụ mới để tìm kiếm dấu hiệu của nước dưới bề mặt.

Bằng phương pháp mới này, các nhà khoa học hy vọng nhiều hành tinh hơn sẽ được phát hiện khả năng tồn tại các dạng sống trên Trái Đất. Nghiên cứu mới cũng thách thức giả thuyết trước đây cho rằng các hành tinh cần có khoảng thích hợp so với ngôi sao mẹ để nước không bị đóng băng hay bay hơi.

“Theo quan điểm truyền thống, mọi người cho rằng nếu một hành tinh nằm ở khoảng cách so với ngôi sao mẹ tương tương tự như khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời – giúp nhiệt độ không quá nóng hay quá lạnh – thì hành tinh đó đó có thể tồn tại nước trên bề mặt và thích hợp để sự sống phát triển”, Sean McMahon, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết trên Telegraph.

Nghiên cứu này có thể là một đột phá quan trọng trong việc tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên những hành tinh có khả năng tự sưởi ấm bằng sức nóng trong lõi của chúng thay vì nhận nhiệt lượng từ một ngôi sao giống như Mặt Trời.

Giáo sư John Parnell, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Có một môi trường sống quan trọng dành cho các vi sinh vật bên dưới bề mặt Trái Đất, và một số nhà khoa học tin rằng dạng sống đó thậm chí có thể tồn tại ở những nơi khác trong vũ trụ. Nếu tìm kiếm sự sống theo hướng này, chúng ta có thể tìm kiếm thêm nhiều hành tinh có khả năng tồn tại sự sống”.

Theo VietnamNet

Viết một bình luận