Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100

Trình tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo Midjourney đã tạo ra những mô phỏng về cuộc sống của chúng ta vào năm 2100.

Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 1.
Midjourney cho thấy thế giới vào năm 2100.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 2.
AI giúp công việc của con người trở nên dễ dàng hơn nhiều trong việc viết nhạc, tạo văn bản có ý nghĩa và thậm chí chẩn đoán bệnh.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 3.
Midjourney có thể tạo ra những bức tranh, cách điệu theo tinh thần của những bộ phim nổi tiếng và tạo nên hình ảnh của những sinh vật trong truyện cổ tích.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 4.
Mạng thần kinh là một chương trình được thiết kế dựa trên nguyên tắc kết nối nơ ron trong não người.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 5.
Thuật ngữ mạng thần kinh xuất hiện lần đầu tiên vào giữa thế kỷ 20, khi các nhà khoa học quyết định cố gắng tạo ra một công nghệ có thể tái tạo bộ não con người.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 6.
Trong tương lai, rất có thể đây sẽ là một phần trong cuộc sống của con người.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 7.
Mạng thần kinh hiện đại có thể tự học, tìm lỗi trong công việc và áp dụng kinh nghiệm trước đó.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 8.
Ngày nay, mạng lưới thần kinh được sử dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp đòi hỏi tính toán phân tích, giống như những vấn đề được thực hiện bởi bộ não con người.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 9.
Mạng thần kinh có thể phân phối dữ liệu theo các tham số, đưa ra dự đoán về tình hình hiện tại, chẳng hạn như kinh tế.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 10.
Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đến năm 2025, trí tuệ nhân tạo sẽ có thể thay thế các chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác, điện ảnh, báo chí, lập trình và các lĩnh vực khác.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 11.
Midjourney có các thuật toán nâng cao có thể phân tích và bắt chước các phong cách và mẫu khác nhau, cho phép nó tạo ra nhiều loại nội dung trực quan độc đáo và được cá nhân hóa.
Chùm ảnh AI mô phỏng cuộc sống con người năm 2100 - Ảnh 12.
Midjourney là một công cụ mang tính cách mạng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp và có độ chân thực cao.

Viết một bình luận