Thế giới sắp có siêu trăng lớn nhất năm 2022

Siêu trăng lớn nhất năm 2022 diễn ra ngày 13/7 – thời điểm Mặt trăng ở vị trí gần Trái Đất nhất.

Sắp có siêu trăng lớn nhất năm 2022 - 1
Siêu Trăng lớn nhất năm 2022 diễn ra ngày 13/7 – thời điểm Mặt trăng ở vị trí gần Trái Đất nhất.

Sau siêu Trăng ngày 13/7, sẽ có một siêu Trăng khác diễn ra vào ngày 11/8.

Nguồn: vietnamplus

Viết một bình luận